Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σε σχέση με σημερινές δηλώσεις εκ μέρους της οργάνωσης συνταξιούχων της ΠΕΟ, της ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, για την προβλεπόμενη από την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία αύξηση στις συντάξεις που παρέχονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Με βάση την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία που εφαρμόζεται από το 2010, οι ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις συναρτώνται με την μέση αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων καθώς και με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Με βάση τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, οι συντάξεις έχουν αυξηθεί από το 2018 μέχρι σήμερα κατά 6,8% λόγω της θετικής πορείας ανάπτυξης που συνεχίζει να ακολουθεί ο τόπος και της συνεπαγόμενης αύξησης στους μισθούς των εργαζομένων.

Πέραν των ανωτέρω, με βάση την Κυβερνητική Πολιτική για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, έχουν εφαρμοστεί πλειάδα μέτρων και πολιτικών, προεξάρχουσας της σημαντικής αύξησης στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων κατά τα έτη 2016, 2019 και 2020, αυξάνοντας το μέγιστο μηνιαίο επίδομα από €150 σε €369.

Έχει με αυτό τον τρόπο διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων θα έχουν συνολικά εισοδήματα που υπερβαίνουν το όριο της φτώχειας, δηλαδή άνω των €710 μηνιαίως για ένα πρόσωπο ή €1.210 για ζεύγος.

Επιπρόσθετα:

  • Εντάχθηκαν όλοι οι Χαμηλοσυνταξιούχοι από το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα για τα Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό Χριστουγεννιάτικου Δώρου τα €100.
  • Δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους πρόσβαση στο ΕΕΕ και περίπου 4.600 έχουν καταστεί δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  • Οι χαμηλοσυνταξιούχοι απέκτησαν πρόσβαση σε επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας τις οποίες χρειάζονται.
  • Παραχωρήθηκε δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Όλοι οι συνταξιούχοι απολαμβάνουν των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, με πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών τους αναγκών για πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το 2017 το Σχέδιο Επιχορηγημένων Διακοπών για Χαμηλοσυνταξιούχους σε ορεινά θέρετρα και θέρετρα του Πύργου Τυλληρίας, βάσει του οποίου επιχορηγείται το 100% του κόστους για τετραήμερες διακοπές για κάθε συνταξιούχο με χαμηλά εισοδήματα.
  • Αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια για το Πασχαλινό Επίδομα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι πραγματικά άξια απορίας η ευχή της ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ για επιστροφή στην προ του 2012 κατάσταση πραγμάτων, πριν δηλαδή εφαρμοστούν όλες αυτές οι πολιτικές προς όφελος όλων των συνταξιούχων.

Τα ζητήματα που αφορούν τόσο τους συνταξιούχους όσο και τους χαμηλοσυνταξιούχους συζητούνται συντεταγμένα με όλες τις οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους και η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσουν το έργο τους σε αυτό το πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.

Go to top of page