ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

.............Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) : Υπεύθυνος Φορέας για τη διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (ΑΚΧ)
ΟΝΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Άνεργων Νέων κάτω των 25 ετών- ΚΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  - ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
  22-400839 / KPapadopoulou@dl.mlsi.gov.cy


  22-400825 / lchrysostomou@prisons.mjpo.gov.cy
  - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  22-400828 / mkyriacou@dl.mlsi.gov.cy
  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Άνεργων Νέων ηλικίας 25-29 ετών
  ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
  - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  22-400828 / mkyriacou@dl.mlsi.gov.cy
  Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις
  ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
  22-400881 / aangeli@dl.mlsi.gov.cy
  Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία- ΚΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
   - ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
   22-400839 / KPapadopoulou@dl.mlsi.gov.cy


   22-400825 / lchrysostomou@prisons.mjpo.gov.cy
   Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών- ΚΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
    - ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
    22-400839 / KPapadopoulou@dl.mlsi.gov.cy


    22-400825 / lchrysostomou@prisons.mjpo.gov.cy
    - ΓΙΩΤΑ ΖΑΚΟΥ
    22-400966 / pzakou@dl.mlsi.gov.cy

    Για γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα Σχέδια Χορηγιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Άννα Γωγάκη στο τηλέφωνο 22-400868 ή στην ηλεκτρ. Διεύθυνση ibs@dl.mlsi.gov.cy.


    No documents found    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

    
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

    Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

    Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

    Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

    EURES

    Euroguidance

    Erasmus +

    ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

    Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

    Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

    Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

    Εκστρατεία Smokefree Cyprus

    Ασφαλές Διαδίκτυο