Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Επίδομα ορφάνιας πληρώνεται για ανήλικο παιδί όταν:

  1. απεβίωσαν και οι δύο γονείς του, και ο ένας τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος,
  2. απεβίωσε ο γονέας που το συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, κατά τον χρόνο του θανάτου του, σε περίπτωση που οι γονείς δεν συζούσαν,
  3. απεβίωσε ο ένας γονέας (μητέρα ή πατέρας) και ο άλλος δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, ή
  4. η μητέρα του, που έπαιρνε σύνταξη χηρείας, ξαναπαντρεύτηκε.

Σε περίπτωση που το ορφανό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή είναι ανίκανο να ενεργεί ανεξάρτητα από ηλικία, το επίδομα πληρώνεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει την φροντίδα του. Στις άλλες περιπτώσεις το επίδομα πληρώνεται στο ίδιο το ορφανό.

Το επίδομα ορφάνιας πληρώνεται μέχρι να ενηλικιωθεί το ορφανό και σε περίπτωση που το ορφανό είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση, τότε πληρώνεται εφ’ όρου ζωής.

Go to top of page