Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το πιο κάτω έγγραφο αναφέρεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική για την περίοδο 2022-2027 σκιαγραφώντας την πορεία ευθυγράμμισης των πολιτικών και των στόχων της Στρατηγικής, με τα τεκταινόμενα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής τόσο στον εσωτερικό όσο και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022-2027.pdf

Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027

Go to top of page