Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Όροι Εντολής του Σώματος:

 1. Συμβουλεύει την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
  • πάνω σε όλα τα εργατικά ζητήματα και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης
  • πάνω σε ζητήματα που εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν κοινό ενδιαφέρον
  • πάνω σε τρόπους και μέσα ενθαρρύνσεως τακτικής μελέτης, από μέρους τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων
  • πάνω σε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο και ευμάρεια της βιομηχανίας.
 2. Υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις πάνω σε εργατική νομοθεσία.

Σύνθεση:
 1. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αντιπρόσωπος της, ως Πρόεδρος
 2. Τρεις αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
 3. Τρεις αντιπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
 4. Τρεις αντιπρόσωποι της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
 5. Τρεις αντιπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου
 6. Ένας αντιπρόσωπος της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου

Go to top of page