Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
για Επίδομα Ανεργίας και Επίδομα Μητρότητας από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και
ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος SISnet


Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τον πολίτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει ότι:

  1. Από 19/9/2022 θα ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της κυβερνητικής πύλης www.gov.cy.
  2. Από 26/9/2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί, καθίσταται υποχρεωτική.

    Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Επιδόματος Ανεργίας και Επιδόματος Μητρότητας είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην υπηρεσία CY Login (
    https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register) και να έχουν ταυτοποιηθεί.
  3. Από 03/10/2022 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων SISnet, επιπρόσθετα από τις τρέχουσες εισφορές τους, να καταβάλλουν και οφειλές για περιόδους των οποίων η προθεσμία έχει παρέλθει.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
12 Σεπτεμβρίου, 2022

Νέες η-Υπηρεσίες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων