Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


8 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση

Νομοθετικές ρυθμίσεις
για προστασία των εργαζομένων από την ορθοστασία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκφράζει ικανοποίηση για την υπερψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση για την καλύτερη ρύθμιση σχετικά με την ορθοστασία των εργαζομένων.

Με την νέα πρόνοια της νομοθεσίας αναβαθμίζονται τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους, που εκτελούν καθήκοντα που προνοούν παρατεταμένη ορθοστασία και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που ετοίμασε και δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA) για τα θέματα της ορθοστασίας σε χώρους εργασίας.

Συγκεκριμένα, η τροποποιητική νομοθεσία προνοεί ότι στην γραπτή εκτίμηση κινδύνων στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο κάθε εργοδότης, προστίθεται η παράμετρος της αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε παρατεταμένη ορθοστασία και αναλόγως των συμπερασμάτων προκύπτει η υποχρέωση για την λήψη των κατάλληλων μέτρων, μέσα από την παροχή καθισμάτων ή οργανωτικών μέτρων για ανάπαυση από την ορθοστασία.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο διαμορφώθηκε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο στον οποίο συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και την πολιτική συζήτηση που αναπτύχθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, καθώς κα την Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τη διαβούλευση με τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Η καλύτερη ρύθμιση της εργασίας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα που αναδεικνύεται στην πράξη μέσα από την σημερινή έγκριση του νομοσχεδίου για την ορθοστασία, την πρόσφατη έγκριση του νομοσχεδίου για την τηλεργασία, την έκδοση του διατάγματος για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων που προνοεί διακοπή εργασιών σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών και άλλες ανάλογες αποφάσεις που επηρεάζουν χιλιάδες εργαζόμενους αναβαθμίζοντας τους όρους και τις συνθήκες εργασίας.

Go to top of page