Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου
Ετήσια Εβδομάδα Ρευματοπαθειών 4-14 Μαΐου 2023
4/5/2023, Δημοσιογραφική Εστία, 11:00 π.μ.


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις για την Ετήσια Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων με θέμα «Οι αόρατες Ρευματοπάθειες στο χώρο εργασίας» για να αναδείξουμε το θέμα των ρευματικών παθήσεων και των επιπτώσεών τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας μας.

Οι ρευματοπάθειες αποτελούν ένα μεγάλο βεληνεκές παθήσεων που επηρεάζουν τις αρθρώσεις, τους μυς και τα οστά, προσβάλλουν άτομα όλων των ηλικιών και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα ενός ατόμου να εργάζεται. Οι ρευματικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αναπηρίες και να αποτελέσουν αιτία πρόωρης αφυπηρέτησης από την εργασία, παρόλο που, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στην πορεία τους.

Ευθύνη και στόχος μας στο Υπουργείο Εργασίας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και ότι είναι σε θέση να εκτελούν την εργασία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους με ρευματικές παθήσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις στον εργασιακό χώρο που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους γύρω τους, επειδή η πιθανή αναπηρία που αυτές προκαλούν δεν είναι εμφανής, αλλά αόρατη, όπως ο πόνος, η δυσκαμψία και η κόπωση.

Οι προκλήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διακρίσεις ή δυσκολία προσαρμογής ή πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης. Για τον εργαζόμενο ρευματοπαθή, η ισότιμη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες συνεπάγεται πολλαπλάσιο κόπο από τους υπόλοιπους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί εργαζόμενοι με ρευματοπάθειες μπορεί να αισθάνονται αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή να μην μπορούν να εργαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Έχοντας υπόψη τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν οι ρευματοπάθειες αν μείνουν αθεράπευτες, μας θέτει, ως Υπουργείο Εργασίας, σε θέση να συμπαραστεκόμαστε και να είμαστε αρωγοί για πρόσληψη ρευματοπαθών σε θέσεις εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), της οργάνωσης που εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου και του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου, έχει προκηρύξει Σχέδια Χορηγιών για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα Σχέδια, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, αποσκοπούν στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνονται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Το 3ο Σχέδιο παροχής κινήτρων, που προκηρύχθηκε το 2021, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ με προϋπολογισμό €2 εκ. και στόχο 100 άτομα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 84 τοποθετήσεις ανέργων ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Πρόκειται για χορηγία που παραχωρείται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες με συγκεκριμένο ανώτατο όριο.

Είναι ευθύνη μας ως Πολιτεία να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με ρευματικές παθήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν στην εργασία τους. Γι’ αυτό ανάμεσα στις πολιτικές του Υπουργείου, είναι και η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας από Συμβούλους Απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), που σκοπό έχει την εξεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας για τον αιτούντα.

Tο Υπουργείο Εργασίας προωθεί, επίσης, εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, όπως είναι το νομοσχέδιο για την τηλεργασία που έχουμε στόχο να ψηφιστεί μέσα στο 2023, ως μέσα που θα βοηθήσουν στην απασχόληση ευάλωτων ομάδων αλλά και θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους με ρευματικές και άλλες παθήσεις. Η ευελιξία στο ωράριο, η μειωμένη σωματική καταπόνηση και η δυνατότητα εργασίας κατά τον πιο παραγωγικό χρόνο ενός ανθρώπου, που προσφέρει η τηλεργασία, αναμένονται να ανακουφίσουν αλλά και να αυξήσουν την απασχολησιμότητα των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Η παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο, χωρίς διακρίσεις. Ένα δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παλεύουν με τις ρευματικές παθήσεις. Η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των ατόμων αυτών αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον κάθε εργοδότη. Γι’ αυτό το Υπουργείο προωθεί την αξιοποίηση της γραπτής εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων, τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, και την προσαρμογή της εργασίας στις ανάγκες και τις δυνατότητές των εργαζομένων, μέτρα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην συνέχιση της αξιοποίησης των υπηρεσιών των ατόμων αυτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εργασιακή τους ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση.

Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω τη σημασία του να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι με ρευματικές παθήσεις μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των εργαζομένων με ρευματοπάθειες, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους και εφαρμόζοντας πολιτικές που δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον με περισσότερες δυνατότητες και διευκολύνσεις.

Ετήσια Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων - Χαιρετισμός Υπουργού Ετήσια Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων - Χαιρετισμός Υπουργού Ετήσια Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων - Χαιρετισμός Υπουργού Ετήσια Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων - Χαιρετισμός Υπουργού

Go to top of page