Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EUOSHA), πραγματοποίησαν στις 4 Νοεμβρίου 2022 τη 2η ετήσια Συνάντηση των Επιθεωρητών.

Στη Συνάντηση, η οποία είχε ως στόχο την ενημέρωση των Επιθεωρητών του Τμήματος με τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα της αρμοδιότητάς του, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μάριος Κουρτελλής.


Για περισσότερες πληροφορίες 
εδώ.

Συνάντηση Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας