Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


27 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση

Δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Γιάννη Παναγιώτου μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρία του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα μέλη του οποίου ενημερώθηκαν για τα κύρια συμπεράσματα της Αναλογιστικής Μελέτης του ΤΚΑ με έτος αναφοράς το 2020, για την επενδυτική πολιτική του αποθεματικού του ΤΚΑ και για τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης που προσδιορίζει τις δυνατότητες στοχευμένων ελαφρύνσεων στην αναλογιστική αναπροσαρμογή της Θεσμοθετημένης Σύνταξης για εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται πριν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, επιβεβαιώθηκε η βιωσιμότητα του ΤΚΑ σε βάθος χρόνου και διαπιστώθηκε ότι οι προγραμματισμένες εισφορές είναι ικανοποιητικές, ενώ δεν προκύπτει ανάγκη διαφοροποίησης του ορίου συνταξιοδότησης.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν στοιχεία και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, σε συνάρτηση με τις οποίες ακούστηκαν απόψεις από τα μέλη του Συμβουλίου.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά της πρότασης που διαμορφώθηκε για την ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης των πρόωρων συντάξεων η οποία κινείται αυστηρά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΤΚΑ, χωρίς να επηρεάζει την βιωσιμότητά του και χωρίς να συνεπάγεται αύξηση των εισφορών.

Η πρόταση επηρεάζει σημαντικό ποσοστό των συνταξιούχων που έχουν υποστεί αναλογιστική μείωση οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το 25% του συνόλου, μέσα από την εξαίρεση της πλήρους βασικής σύνταξης από την αναλογιστική μείωση για όσους πολίτες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν τεθεί και έχουν ως επίκεντρο την συμπλήρωση του 85% της περιόδου ασφάλισης, που ανέρχεται σε 40 χρόνια.

Σημειώνεται ότι μέσα από την πρόταση θα επωφεληθούν άμεσα χιλιάδες και σταδιακά εκατοντάδες πολίτες, ενώ ευνοούνται ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία, στην μεταποίηση και στις πωλήσεις.

Το οικονομικό κόστος της πρότασης δεν μπορεί να αυξηθεί επειδή βασίζεται στα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης, ενώ η πρόταση θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους κατά το επόμενο διάστημα, για να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Go to top of page