Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


4 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση
Αποτελέσματα εκστρατείας

για παράνομη ή/και αδήλωτη

απασχόληση υπηκόων απο τρίτες χώρες

(1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ)


H Yπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας για παράνομη ή/και αδήλωτη απασχόληση υπηκόων απο τρίτες χώρες που έχει ανακοινωθεί από τους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών, προχώρησε κατά την εβδομάδα 28 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2023, σε 100 επιθεωρήσεις εργοδοτών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων εντοπίστηκαν 163 εργαζόμενοι απο τους οποίους οι 58 ήταν αλλοδαποί απο τρίτη χώρα.

Αδήλωτοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν 16 αλλοδαποί απο τρίτη χώρα.

Τέλος σημειώνεται ότι 17 εργαζόμενοι απο τρίτη χώρα, αιτητές ασύλου φαίνεται να απασχολούνταν παράνομα. Επίσης 19 αλλοδαποί απο τρίτη χώρα, παράνομοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εργοδοτούνταν παράνομα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρήσει σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στις διαδικασίες που προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες.

Go to top of page