Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


31 Ιανουαρίου 2024

Δελτίο Τύπου και Δήλωση Υπουργού
Συντάξεις Ιανουαρίου
Θεσμοθετημένη σύνταξη εντός ενός μηνός για όλους τους δικαιούχους

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού για την έγκαιρη καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης για τους νέους συνταξιούχους εντός ενός μηνός από την συμπλήρωση της ηλικίας της συνταξιοδότησής τους.

Η έγκαιρη καταβολή της πρώτης πληρωμής για την θεσμοθετημένη σύνταξη ξεκίνησε να εφαρμόζεται κατά την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου του 2023 και ολοκληρώνεται με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου του 2024, επηρεάζοντας θετικά πέραν των 6000 νέων συνταξιούχων σε ετήσια βάση και θέτοντας οριστικό τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις του παρελθόντος.

Η επιτάχυνση της καταβολής όλων των παροχών και των επιδομάτων που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης και εφαρμόζεται εξελικτικά με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε σχετικά το εξής:

«Η επιλογή της θεσμοθετημένης σύνταξης ως της πρώτης παροχής που καταβάλλεται πλέον έγκαιρα σε όλους τους δικαιούχους είναι ενδεικτική της ελάχιστης εκτίμησης που η πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει προς τους εργαζόμενους που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους καταβάλλοντας τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένουν ότι κατά την μετάβασή τους από την εργασία στην συνταξιοδότηση το κράτος θα πράξει το αυτονόητο, ανταποκρινόμενο στις δικές του υποχρεώσεις εγκαίρως. Η ανθρωποκεντρική κυβερνητική πολιτική επιφέρει απτά αποτελέσματα που βελτιώνουν σταδιακά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και διορθώνοντας στρεβλώσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»

Συντάξεις Ιανουαρίου Θεσμοθετημένη σύνταξη εντός ενός μηνός για  όλους τους δικαιούχους

Go to top of page