Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Για θέματα υποστήριξης των χρηστών του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών SISnet, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο λειτουργό, ανάλογα με την επαρχία και το θέμα / πρόβλημα που αντιμετωπίζετε:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/C0336B231BC8C401C225865D00248557

Υποστήριξη Χρηστών Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών SISnet

Go to top of page