Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε.

«Προτεραιότητα οι πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες»

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2023


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, συμμετείχε στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στις 13 Μαρτίου 2023.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν το πλαίσιο παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης στην ΕΕ, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με έμφαση στη διάσταση της πρόσβασης των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας και η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) για τη Βία και την Παρενόχληση στην Εργασία.

Σε παρέμβαση του για τις πολιτικές απασχόλησης, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στη σημασία των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, επισημαίνοντας τη σημασία του πλαισίου των Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων. Ακόμη, αναφέρθηκε στο Βιομηχανικό Σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας και σημείωσε ότι ο τρίτος πυλώνας του Σχεδίου αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 για το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση Σχέδιο Δράσης της Κυβένρησης που περιλαμβάνει σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Για την πρόσβαση των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που εφαρμόζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κυβέρνησης στον Ουκρανικό λαό. Ειδικότερα, παρέθεσε ενδεικτικές αναφορές σε ενέργειες ένταξης των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας, δράσεις κοινωνικής στήριξης και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, τόνισε τη σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάγκη αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που στο μέλλον θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τη συμβολή της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα επόμενα βήματα σχετικά με την υιοθέτηση Απόφασης για την κύρωση της Σύμβασης 190 του ΔΟΕ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος επιθυμεί να επικυρώσει τη Σύμβαση το συντομότερο δυνατόν επειδή αναγνωρίζει τη σημασία του σκοπού και συμφωνεί με το περιεχόμενο.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός πραγματοποίησε επαφές με ομολόγους του και αξιωματούχους της ΕΕ, ενώ είχε διμερή συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Suica, κατά την οποία συζήτησαν τις τρέχουσες δημογραφικές προκλήσεις και προτεραιότητες σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Βίντεο:


Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2023

Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Συμμετοχή Υπουργού στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής

Go to top of page