Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τι είναι η Πληρωμή Απολαβών Άδειας;

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος θεσπίστηκε στις 3 Μαρτίου 1967 και τέθηκε σ’ εφαρμογή την 1η Αυγούστου 1967. Σκοπός τού νόμου είναι η εξασφάλιση ετήσιας άδειας με απολαβές σε όλους τους εργοδοτουμένους και η παροχή των μέσων για καλύτερη αξιοποίηση της ετήσιας ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Η νομοθεσία περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών καλύπτει όλους τους εργοδοτουμένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των μαθητευομένων.

Ο εργοδοτούμενος, κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του, πληρώνεται είτε απευθείας από τον εργοδότη του είτε από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών, το οποίο ιδρύθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, με βάση τη νομοθεσία περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών και στο οποίο υποχρεούνται να πληρώνουν εισφορές οι εργοδότες

Κάθε εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδομάδες δικαιούται ετήσια άδεια με απολαβές για τέσσερις εργάσιμες εβδομάδες. Δηλαδή, οι εργοδοτουμένοι που έχουν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 20 εργάσιμες ημέρες και οι εργοδοτουμένοι που έχουν εξαήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 24 εργάσιμες ημέρες.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

O εργοδοτούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου. Στο έντυπο θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να εμβάζονται τα ποσά των απολαβών άδειας κάθε χρόνο.

Η αίτηση, αφού συμπληρωθεί κατάλληλα πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σημειώνεται ότι, το σχετικό έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από τον δικαιούχο μόνο την πρώτη φορά ή στις περιπτώσεις που ο αιτητής είχε υποβάλει αίτηση σε προγενέστερο στάδιο και απορρίφθηκε. Διευκρινίζεται ότι οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν κάθε χρόνο την ετήσια άδεια τους από το Ταμείο με έμβασμα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.


Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός για τη Νομοθεσία Ετήσιων Αδειών.pdf
ΥΚΑ 3 - 002 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΑΔΕΙΑΣ.pdf


Go to top of page