Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Εμπορίου , Ενέργειας και Βιομηχανίας και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ στο Υπουργείο Οικονομικών αναβάλλεται λόγω ασθένειας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκου Ι. Κούσιου , ο οποίος οικουρεί.

Η συνάντηση θα διευθετηθεί μόλις ο κ. Κούσιος επανέλθει στα καθήκοντα του

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
13 Ιανουαρίου 2023

Go to top of page