Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Γιάννη Παναγιώτου

«Τελετή Έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023»


Αγαπητή Εκπρόσωπε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία,

Αγαπητά Μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας,

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνεργάτες / Συνεργάτιδες και Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Η Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία διεξάγεται την εβδομάδα που διανύουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύει στη διαφώτιση και ενημέρωση, μεταξύ άλλων, των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, σε σχέση με τους τρόπους διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της φετινής τελετής πραγματοποιείται και η έναρξη της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2023 – 2025, Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας, με θέμα «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή». Μιας εκστρατείας η οποία διοργανώνεται από τον EU-OSHA και οι στόχοι της εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και διαφώτιση των εργοδοτών και των εργαζομένων σε σχέση με τη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών και των επαγγελματικών κινδύνων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, έχοντας πάντα ως βασικό επίκεντρο τον άνθρωπο.

Διαχρονικό μέλημα μας ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, γι’ αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου μας, ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο, έχει συνδράμει στον σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής εκστρατείας και με τη συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και άλλων οργανωμένων φορέων προσβλέπουμε στην επιτυχή υλοποίησή της σε εθνικό επίπεδο.

Η ψηφιοποίηση μέσω των νέων και εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών, έχει καταστεί μέρος της εργασιακής μας ζωής. Τα ευρήματα της ευρωπαϊκής έρευνας ESENER 2019, η οποία διεξάχθηκε από τον EU-OSHA, καταδεικνύουν ότι στην πλειονότητά τους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία στις δραστηριότητές τους, με μόνο το 6% να αναφέρει ότι δεν έχει προσχωρήσει ακόμα σε ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στις εργασιακές τους διαδικασίες.

Αντίστοιχη Σφυγμομέτρηση, η οποία έγινε το 2022 και πάλι με πρωτοβουλία του EU-OSHA, κατέδειξε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως είναι τα ρομποτικά συστήματα, και οι αυτοματισμοί, χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μείωση της μυοσκελετικής καταπόνησης των εργαζομένων, για την παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου, χημικών ουσιών, σκόνης και άλλων αερίων στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και για την παρακολούθηση των καρδιακών παλμών, της αρτηριακής πίεσης, της στάσης του σώματος και άλλων ζωτικών οργάνων του των εργαζομένων, σε ατομικό επίπεδο. Σε σχέση με την τηλεργασία, η Σφυγμομέτρηση αναφέρει ότι οι τηλεργαζόμενοι από το σπίτι είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν έλλειψη αυτονομίας ή επιρροής όσον αφορά τον ρυθμό εργασίας ή τις μεθόδους εργασίας τους σε ποσοστό 14,4 %, σε σύγκριση με το σύνολο των εργαζομένων.

Υπάρχουν όμως και σημαντικές προκλήσεις και επαγγελματικοί κίνδυνοι λόγω της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας, κάτι το οποίο καθιστά την διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων ως άρρηκτο κομμάτι των προτεραιοτήτων και της πολιτικής του Υπουργείου μας.

Η έρευνα ESENER 2019, στοιχειοθετεί ότι η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας συνδέεται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως η πίεση χρόνου, η ανεπαρκής επικοινωνία ή συνεργασία, η εργασιακή ανασφάλεια και οι πολύωρες βάρδιες ή τα άστατα ωράρια. Παράλληλα η Σφυγμομέτρηση του 2022, καταγράφει αυξήσεις στη συχνότητα του φόρτου εργασίας, στην ταχύτητα ή τον ρυθμό εργασίας που καθορίζεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες, στην κοινωνική απομόνωση και στη σοβαρή πίεση χρόνου ή υπερφόρτωση εργασίας.

Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027, καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την συλλογική προσπάθεια επίτευξης της συνεχούς και σταθερής βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, μέσα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή προσπάθεια για πράσινη, ψηφιακή και δημογραφική αλλαγή. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής αυτής σε συνεργασία με τα Μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Αφουγκραζόμενοι ως Υπουργείο, τα επιστημονικά ευρήματα των ερευνών και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή μετάβαση, τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες μορφές εργασίας, επενδύουμε σημαντικά και ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για ανάπτυξη και διατήρηση θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας εντός των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επισημαίνουμε την ανάγκη για συλλογικότητα και ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας, μέσα από την κατοχύρωση της υγιούς επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης και του εργατικού δυναμικού. Είναι σημαντικό η διαδικασία της διαβούλευσης να καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων και ειδικότερα της διασφάλισης της εφαρμογής των κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Φίλες και φίλοι,

Το Υπουργείο μας συντάσσεται με τους Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς και με πολλούς άλλους Οργανισμούς και Φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων. Η προσπάθειά μας αυτή ενισχύεται καθοριστικά από την πολυετή, πολύπλευρη και άριστη συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός στέκεται αρωγός στο έργο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχύοντας τις προσπάθειές μας για βελτίωση των επιπέδων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κυρίως μέσα από την χρηματοδότηση διαφωτιστικών δραστηριοτήτων, όπως είναι και η σημερινή Τελετή. Ως Υπουργείο, σας διαβεβαιώνω ότι αξιοποιούμε και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε στον μέγιστο βαθμό τα όσα μας προσφέρονται μέσα από το αξιόλογο έργο του Οργανισμού αυτού, για την προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων.

Με τα πιο πάνω, κηρύσσω την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023, καθώς και την έναρξη της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας στη χώρα μας Είμαι βέβαιος ότι, θα συνεχίσετε να συμπορεύεστε μαζί μας στην κοινή αυτή προσπάθεια προώθησης των στόχων της Εκστρατείας και βελτίωσης των επιπέδων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Με γνώμονα πάντα το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της καθεμίας και του καθενός από εμάς για επιστροφή στο σπίτι και την οικογένεια μετά την εργασία, υγιής και αρτιμελής, ευελπιστώ στη συμβολή όλων στην ευαισθητοποίηση και διαφώτιση των εργοδοτών και των εργαζομένων με ορίζοντα την επίτευξη του κοινού Οράματος Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα.

Τέλος, συγχαίρω όσους έλαβαν μέρος και όσους βραβεύτηκαν στους Διαγωνισμούς, που προκήρυξε και φέτος το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και προσβλέπω στη στήριξή σας.

Go to top of page