Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


17 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου
και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει και φέτος την υλοποίηση του Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόμενους των εν λόγω Κέντρων Αναψυχής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.


Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου θα εφαρμοστεί από την 1
η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με το πιο πάνω Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εάν τα Κέντρα Αναψυχής επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά την περίοδο που συνήθιζαν να αναστέλλουν τις εργασίες τους τα προηγούμενα χρόνια, τότε το επίδομα ανεργίας, που κανονικά θα παρεχόταν στους εργαζόμενους, θα παρέχεται στην επιχείρηση ως επίδομα κατάρτισης, ενώ η επιχείρηση θα καταβάλλει τον πλήρη μισθό στον εργαζόμενο.


Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy/sid

Go to top of page