Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού από την 1/1/2023