Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


22 Δεκεμβρίου 2023
Δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνάντηση με ΟΕΒ - ΚΕΒΕ
Υλοποιούνται μέτρα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Κατά την σημερινή συνάντηση με τις ηγεσίες, τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σύμφωνα με την ανάπτυξη της οικονομίας, για τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας ανταποκρίνεται μεθοδικά και αποτελεσματικά, ενισχύοντας τις δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση.

Ειδικότερα, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα στατιστικά στοιχεία και τα αριθμητικά δεδομένα, ενώ παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ξεκίνησαν να υλοποιούνται και σταδιακά αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.

1. Περιορίστηκε ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων για άδειες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους κατά τα προηγούμενα χρόνια με προοπτική την σύντομη επίτευξη του στόχου για ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων εντός ενός μηνός από την ολοκληρωμένη υποβολή τους.

2. Εξορθολογίζεται η εσωτερική διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων για αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, μέσα από την επικαιροποίηση των σχετικών εντύπων που υποβάλλονται και την απλοποίηση των συνοδευτικών στοιχείων.

3. Επισπεύθηκε κατά τρεις μήνες η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για άδειες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών για την ξενοδοχειακή βιομηχανία και ξεκίνησαν να υποβάλλονται και να εξετάζονται αιτήσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2023, αντί από τον Μάρτιο όπως ίσχυε στο παρελθόν.

4. Προγραμματίζεται η εφαρμογή διαδικασίας προέγκρισης αδειών εργασίας για αντικατάσταση αιτητών ασύλου εντός των προβλεπόμενων ορίων για έγκαιρη πλήρωση των κενών που δημιουργούνται, ώστε να περιοριστούν τα κενά στελέχωσης που προκύπτουν.

5. Διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Κύπρο ως φοιτητές, μέσα από την ανανέωση του διατάγματος που ορίζει τις προϋποθέσεις για παροχή της δυνατότητας για εργασία και τα επιτρεπόμενα επαγγέλματα, καθώς και μέσα από την προώθηση των κατάλληλων νομοθετικών αλλαγών για την παροχή της δυνατότητας παραμονής στην Κύπρο για εργασία μετά την ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών.

6. Εξελίσσεται η συνομολόγηση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες για την έλευση εργαζομένων σε διακρατικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λειτουργιών στελέχωσης και ελέγχου εφαρμογής των προνοιών του θεσμικού πλαισίου.

7. Ξεκίνησε η διαδικασία για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για άδειες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών.

8. Αναδιοργανώθηκε ο Κλάδος Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας με ενίσχυση της στελέχωσης και των μηχανισμών εποπτείας και με έμφαση στην κεντρική διαχείριση των αιτήσεων για άδειες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην διαχείριση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

9. Τίθενται σε λειτουργία αναβαθμισμένες δυνατότητες αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των εργοδοτών σχετικά με αλλαγές στο καθεστώς διαμονής αιτητών ασύλου, για αποφυγή της εγγραφής τους ως εργοδοτουμένων ή συνέχιση της εργοδότησης τους μετά από απόρριψη της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας, καθώς και για αποφυγή της εργοδότησης σε επαγγέλματα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση ή κατά την χρονική περίοδο που δεν έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο διάστημα των 9 μηνών.

10. Αποφασίστηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής απογραφής όλων των εργαζομένων μέσω του αναβαθμιζόμενου ψηφιακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την συνεργασία της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων θα καταφέρουμε μαζί να ανταποκριθούμε ουσιαστικά στις προκλήσεις και να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την κυπριακή οικονομία για το συλλογικό καλό της χώρας μας.

Παράλληλα, σημειώνουμε ότι είναι σημαντική η συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων για την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, ώστε παράλληλα με την ορθολογική έλευση υπηκόων τρίτων χωρών να καταστεί αυτή ελκυστικότερη για τους Κύπριους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Συνάντηση με ΟΕΒ -  ΚΕΒΕ - Υλοποιούνται μέτρα για τις ανάγκες  της αγοράς εργασίας Συνάντηση με ΟΕΒ -  ΚΕΒΕ - Υλοποιούνται μέτρα για τις ανάγκες  της αγοράς εργασίας

Go to top of page