Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΗ 6η Φεβρουαρίου 2022 αποτελεί μια συμβολική ημέρα σε ότι αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τα μισθοδοτικά στοιχεία, μια εργαζόμενη γυναίκα θα έπρεπε να εργαστεί μέχρι και την 6η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για να λάβει τον μισθό που είχε λάβει ένας συνάδελφος της άντρας για το προηγούμενο έτος.

Η μισθολογική διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική πορεία, γεγονός που μας ικανοποιεί μεν αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση έως και την πλήρη εξάλειψή του φαινομένου αυτού. Με βάση τα τελευταία και αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν το 2019, το ποσοστό του χάσματος έχει μειωθεί σημαντικά και βρίσκεται πλέον μόλις στο 10,1%, σε σχέση με 14,1% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στην 7η καλύτερη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το χάσμα αμοιβών συνιστά ένα πολυεπίπεδο ζήτημα, που επηρεάζει τα εισοδήματα των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που προβληματίζει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, αφού εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, η μείωση του χάσματος συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη καθώς ενισχύει την αγοραστική δύναμη των γυναικών και των οικογενειών τους.

Για την αντιμετώπιση της ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών καλούμαστε να συνδράμουμε όλοι, Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Πολιτεία. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβεβαιώνει και φέτος την προσήλωση στο στόχο της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι η πλήρης εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Go to top of page