Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση

Μισθοί Ιανουαρίου:

Αυξημένες απολαβές για 25000 χαμηλόμισθους εργαζόμενους


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι μέσα από την εφαρμογή του Διατάγματος της Κυβέρνησης για αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού από τα €940 στα €1000, οι μισθοί για τον μήνα Ιανουάριο είναι αυξημένοι για περίπου 25000 χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Η σταδιακή βελτίωση της επάρκειας των απολαβών των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που χρειάζεται να προστατευτούν από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα που είναι ευθυγραμμισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας.

Για την εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής των προνοιών του Διατάγματος και την καταβολή των αυξημένων μισθών στους δικαιούχους, το Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσει στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας, θα αναλύσει τα δεδομένα των ασφαλιστικών εισφορών και θα διερευνήσει ενδεχόμενες καταγγελίες. Παράλληλα θα αξιοποιήσει, εφόσον χρειαστεί, τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, οι οποίες προνοούν την έκδοση διοικητικού προστίμου ύψους €250 ανά εργοδοτούμενο, την άσκηση ποινικής δίωξης με καθορισμένη ανώτατη ποινή €5000 και €50 ανά μέρα που συνεχίζεται η παράβαση καθώς και την υποχρέωση καταβολής των τυχόν συσσωρευμένων οφειλόμενων ποσών.

Μισθοί Ιανουαρίου: Αυξημένες απολαβές για 25000 χαμηλόμισθους εργαζόμενους

Go to top of page