Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


31 Οκτωβρίου 2023


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω της πρόσφατης απόφασης του Κλάδου Υπαλλήλων Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΠΑΣΥΔΥ για λήψη απεργιακών μέτρων στις 31.10.2023 επηρεάζεται η λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και αποφυγής οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, η προθεσμία καταβολής εισφορών από τους εργοδότες παρατείνεται με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις 31.10.2023 μέχρι και τις 3.11.2023.

Go to top of page