Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η Πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων οι οποίοι συνεχίζουν να επηρεάζονται σημαντικά λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κατά τα έτη 2020 και 2021.

Με βάση τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου οι βραχυπρόθεσμες παροχές μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2022 υπολογίζονται με βάση τις εισφορές κατά το 2020 και, ως εκ τούτου, μια μερίδα ξενοδοχοϋπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής από τους εργοδότες τους αλλά τερματίστηκε η ολιγόμηνη απασχόλησή τους, δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία λόγω έλλειψης εργασίας κατά το 2020 και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται ανεργιακό.

Υπενθυμίζεται ότι με σχετική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, για την ομάδα αυτή των ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει καταρτιστεί ειδικό Σχέδιο κατάρτισης μέσω του οποίου καταβάλλεται και ειδικό μηνιαίο επίδομα στους συμμετέχοντες.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, με βάση τη σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα καταβληθεί και εφάπαξ στήριξη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 στους εν λόγω ανέργους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία
(β) Να μην έχουν απορρίψει σχετική πρόσκληση για συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για ξενοδοχοϋπάλληλους.

Επιπρόσθετα, σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε προηγούμενες περιόδους εντός του 2020 και 2021 στα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες θα καταβληθεί εφάπαξ χορηγία με συνολική δαπάνη περί τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ:

  1. Φωτογράφοι
  2. Οδηγοί ταξί
  3. Πλανοδιοπώλες.

Go to top of page