Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σημαντικό Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κύπρο

Τελετή Λήξης Ευρωπαϊκής Εκστρατείας στο Μπιλμπάο της Ισπανίας


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU–OSHA) πραγματοποίησε στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2022 στο Μπιλμπάο της Ισπανίας την Τελετή Λήξης της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ».

Η επίσημη έναρξη της Εκστρατείας έγινε τον Οκτώβριο του 2020 και σ’ αυτή συμμετείχαν τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Στόχος της Εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση για τις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, εστιάζοντας σε μια ενιαία προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων που τις προκαλούν.

Τον συντονισμό της Εκστρατείας στην Κύπρο είχε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο.

Στην Τελετή Λήξης έγινε και η απονομή των Βραβείων Καλής Πρακτικής 2020 – 2022 που στοχεύουν στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στον εργασιακό χώρο και στην αναγνώριση επιτυχημένων και αειφόρων πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των ΜΣΠ.

Η Κύπρος ανάμεσα σε 38 συμμετοχές από 22 χώρες κέρδισε ένα από τα οκτώ Βραβεία Καλής Πρακτικής με τη συμμετοχή της εταιρείας Swissport Cyprus Ltd «Wearable Exoskeletons to Better Manage Manual Handling at Airports».

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

17.11.2022
HEALTHY WORKPLACES: Σημαντικό Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κύπρο

Go to top of page