Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


18 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έλεγχοι Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
για το Χρόνο Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών


Την Παρασκευή, 13/10/2023, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) σε συνεργασία με την Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) πραγματοποίησαν κοινούς ελέγχους σε λεωφορεία και φορτηγά, στην επαρχία Λάρνακας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, κυρίως, στον έλεγχο της λειτουργίας του ταχογράφου και στο χρόνο οδήγησης των οδηγών, στο χρόνο ανάπαυσης και στα διαλείμματα.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν παραβιάσεις όπως η μη χρήση κάρτας ταχογράφου και η μη λήψη των αναγκαίων διαλειμμάτων και ζητήθηκε η συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των οδηγών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον των παραβατών.

Η συνεργασία ΤΕΣ, Αστυνομίας και ΤΟΜ θα συνεχιστεί και οι έλεγχοι στο δρόμο θα εντατικοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες. Τόσο οι επιχειρήσεις μεταφορών, όσο και οι οδηγοί θα πρέπει να μεριμνούν για την σωστή λειτουργία και χρήση των ταχογράφων, όπως επίσης και τη χρήση φύλλων καταγραφής ή/και καρτών οδηγού από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το όχημα.

Επίσης, οι επιχειρήσεις μεταφορών έχουν την ευθύνη να οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αρ. 165/2014 και (ΕΚ) 561/2006 (λειτουργία και χρήση ταχογράφου, χρόνος οδήγησης των οδηγών, χρόνος ανάπαυσης, διαλείμματα κ.α.), να δίδουν κατάλληλες οδηγίες στους οδηγούς και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών.

Ενημερωτικός οδηγός για τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα θέματα αυτά, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (www.mlsi.gov.cy/dlr), στην ενότητα «Νομοθεσία», υποενότητα «Ειδικές Νομοθεσίες για τις Οδικές Μεταφορές».

Go to top of page