Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εργασίας για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων:
«Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση»

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιάννη Παναγιώτου.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την Κύπρο ο καθορισμός της φετινής χρονιάς ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση» θέτει γερά θεμέλια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

Στην παρουσίασή του ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η Κύπρος, πρωτοπορώντας στις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, διαμόρφωσε το Σχέδιο Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή του Έτους. Το Σχέδιο «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» έχει ως στόχο τη η στελέχωση της αγοράς εργασίας με σύγχρονους επαγγελματίες, για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας, και επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς πυλώνες:

Α. Ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας

Β. Παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης

Γ. Προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης

Επεξηγώντας τις δράσεις κάτω από τον «βασικότερο», όπως τον χαρακτήρισε, πυλώνα για ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι στόχος του Σχεδίου είναι η κατάρτιση 100.000 ατόμων (εργαζομένων, ανέργων, φοιτητών, μαθητών, εθνοφρουρών, Συμβασιούχων οπλιτών) έως το τέλος του 2024 σε τέσσερις βασικές πτυχές της επαγγελματικής κουλτούρας: 1) η πράσινη ανάπτυξη/περιβάλλον 2) οι ψηφιακές δεξιότητες 3) η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και 4) η ποιότητα της εργασίας.

Απώτερος στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι συμμετέχοντες ώστε να αναζητήσουν επιπλέον εξειδικευμένη κατάρτιση για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στους εν λόγω τομείς και τα ιδρύματα κατάρτισης για να ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον που θα προκύψει.

Αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα, οι δραστηριότητες μάθησης αφορούν σε πράσινες, ψηφιακές, ασφαλείς και ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες και θα απευθύνονται στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, στα άτομα εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας 15-29 ετών (NEETs), στα ατομα άνω των 55 ετών, στις γυναίκες εκτός εγοράς εργασίας και στα άτομα με αναπηρίες.

Τέλος, θα προωθηθεί η επαγγελματική εξειδίκευση και πιστοποίηση υφιστάμενων και μελλοντικών επαγγελματιών σε θέματα πράσινης και ψηφιακής οικονομίας, οικοδομικής βιομηχανίας, φιλοξενίας και λιανικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, το μαθησιακό περιεχόμενο κάτω από αυτόν το πυλώνα, περιλαμβάνει προγράμματα για:

Τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, Οικοδόμους, Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, Τεχνίτες συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων, Τεχνίτες κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, Πωλητές σε κατάστημα, Προγραμματιστές ηλεκτρονικών εφαρμογών και Τραπεζοκόμους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις νέες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο ανέρχεται σε €1,4 εκ. για τα προγράμματα που θα υλοποιήσει το Κέντρο Παραγωγικότητας κάτω από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ, σε €1,2 εκ. από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα απορροφηθούν €15 εκ. για υφιστάμενες δράσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα από τον μαθησιακό στόχο για προσέλκυση 100 χιλιάδων συμμετεχόντων δράσεις για προώθηση, κυρίως, της σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, «θα είναι σύντομα ορατά τα αποτελέσματα μέσα στον επόμενο χρόνο για τον τρόπο μέσα από τον οποίο οι άνθρωποι της χώρας μας θα ξεκινήσουν να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια του επαγγελματισμού σε σχέση με την έννοια, τη διάσταση της πράσινης, της ψηφιακής, της ασφαλούς και της ποιοτικής επαγγελματικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να καταφέρουμε πράγματι να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι, ώστε να μπορούμε εμείς ως μικρή χώρα, να έχουμε μια μεγάλη οικονομία, έτσι ώστε να είμαστε ένα καλό ευρωπαϊκό παράδειγμα μιας χώρας η οποία καταφέρνει γρήγορα και αποτελεσματικά να πετύχει πράγματα και να πρωτοπορεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

Φωτογραφίες από τη Συνέντευξη Τύπου: https://www.pio.gov.cy/gallery.html?galAlbum=4968

Σχέδιο Δράσης Έτους Δεξιοτήτων - Παρουσίαση Υπουργού.pdf

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Go to top of page