Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τις ασφαλιστέες αποδοχές, τα τεκμαρτά εισοδήματα και τις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι 2022, από τον Ιανουάριο του 2023 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2023 σε €1.155 την εβδομάδα και σε €5.005 το μήνα.
  2. Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 3,37% από 2.1.2023.
  3. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ποσοστό αύξησης του Ιανουαρίου 2023 (τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων) συμψηφίζεται με το ποσοστό της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις τον Ιούλιο του 2022. Επομένως, τόσο το βασικό όσο και το συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων από 1.1.2023 θα έχουν μηδενική αύξηση.


ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
16 Δεκεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Go to top of page