Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες, στις κύριες διοικητικές διαδικασίες και στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν συμπεριληφθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Θύρα ανά Τμήμα / Υπηρεσία:


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Go to top of page