Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησαν στις 24.1.2023 Δημοσιογραφική Διάσκεψη, όπου παρουσίασαν το πολυσχιδές έργο, το οποίο απορρέει από την άριστη και μακρόχρονη συνεργασία τους.

Σε χαιρετισμό του στη Διάσκεψη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος, επεσήμανε ότι το Υπουργείο αποδίδει εξαιρετική βαρύτητα στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων στο εργασιακό περιβάλλον και η ανάπτυξη και η διατήρηση των προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν όχι μόνο τη νομοθετική συμμόρφωση, αλλά θα διαμορφώσουν και ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί τον κύριο πυλώνα της συνεργασίας του Υπουργείου και του Κέντρου Αριστείας CERIDES. Με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η συστηματική και πολυεπίπεδη αυτή συνεργασία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την προστασία και ευημερία των εργαζομένων και την αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας CERIDES Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, επισφραγίζοντας τα όσα ανέφερε ο Υπουργός στον χαιρετισμό του, επεσήμανε την ουσιαστική συμβολή της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας στην καθολική προσπάθεια βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και διαβεβαίωσε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχίσει και θα προσφέρει ακόμα περισσότερα.

Εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του Κέντρου Αριστείας CERIDES, παρουσίασαν τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις μελλοντικές δράσεις της δεκαετούς και πλέον συνεργασίας. Μια συνεργασία, η οποία άρχισε το 2012 και καταγράφει αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο σε σχέση με τους συνδυαστικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικά ατυχήματα, το κόστος των εργατικών ατυχημάτων, την ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις , καθώς επίσης και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν λόγω της γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Παράλληλα, διοργανώθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για τους Επιθεωρητές του ΤΕΕ και τους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας, υποβοηθώντας την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η Κύπρος εκπροσωπήθηκε σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία από εμπειρογνώμονες του CERIDES.

Αποκορύφωμα της κοινής αυτής προσπάθειας, αποτελεί το Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα που προσφέρεται από Κυπριακό Πανεπιστήμιο στον τομέα αυτό. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε σχέση με τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων.

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα

Επιθεώρησης Εργασίας

CERIDES

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

24 Ιανουαρίου 2023

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Go to top of page