Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό. Περισσότερα ...


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Για να δικαιούται άνεργος επίδομα ανεργίας πρέπει να παρουσιαστεί προσωπικά σε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υπογράψει στο Μητρώο ανέργων, αφού προηγουμένως έχει εγγραφεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Ο άνεργος θα πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά για υπογραφή του Μητρώου ανέργων τις ημέρες που του ορίζει το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι, ο άνεργος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως το Τμήμα εγγραφής ανέργων σε περίπτωση που βρει εργασία.


Περίοδος Πληρωμής

Σε περίπτωση μισθωτού, το επίδομα ανεργίας αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα της ανεργίας και σε περίπτωση προαιρετικά ασφαλισμένου που εργαζόταν σε Κύπριο εργοδότη στο εξωτερικό, όταν περάσουν οι πρώτες 30 ημέρες της ανεργίας.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για 156 εργάσιμες ημέρες σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης.


Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός Επιδόματος Ανεργίας.pdf


Go to top of page