Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ο Υπουργός Εργασίας χαιρέτισε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης της ΑνΑΔ
«Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032»

Τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας ώστε να ανταποκρίνονται στις προοπτικές της οικονομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας κατά την παρουσίαση της μελέτης της ΑνΑΔ για τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιάννης Παναγιώτου, χαιρέτισε σήμερα τη δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήθηκε είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου.

Ο κ. Παναγιώτου ανέδειξε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή οικονομία και την ανάγκη για συνεχή μάθηση και κατάρτιση, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων μέσω της δια βίου μάθησης, είπε, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν προτεραιότητες για το Υπουργείο Εργασίας και την επιτυχή διαχείριση των αναδυόμενων προκλήσεων στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης με σκοπό να αναπτύξουν πολιτικές και δράσεις που θα βοηθήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου να προσαρμοστεί στα μελλοντικά δεδομένα και απαιτήσεις.

Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού στο αρχείο πιο κάτω:

2023 03 09 Χαιρετισμός Υπουργού.pdf

Χαιρετισμός του Υπουργού κατά την παρουσίαση μελέτης της ΑνΑΔ

Go to top of page