Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


2
4 Ιουνίου 2024

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Γιάννη Παναγιώτου για την Ανεργία στην Κύπρο

Σημαντική Μείωση της Ανεργίας

    · Το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας

    · Οι μακροχρόνια άνεργοι μειώθηκαν στον μικρότερο αριθμό της τελευταίας 14ετίας

    · Μείωση ανέργων κατά 4055 άτομα τον πρώτο χρόνο της ΔιακυβέρνησηςΤο κράτος μας είναι κοινωνικό και η Κυβέρνησή μας είναι ανθρωποκεντρική. Η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την συνοχή της κοινωνίας.

Η μεθοδική υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής απασχόλησης αποδίδει θετικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, ενώ παράλληλα γίνονται αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η ανεργία έχει περιοριστεί στα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκαπενταετίας, ενώ ανάλογη είναι η μείωση των μακροχρόνια ανέργων που για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ήταν σταθερά πολύ περισσότεροι από ότι είναι σήμερα.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι κατά τον πρώτο χρόνο της Διακυβέρνησης οι άνεργοι έχουν μειωθεί κατά 4000, με την τάση της μείωσης των ανέργων να ενισχύεται και να επικεντρώνεται στους ντόπιους εργαζόμενους, στον κυπριακό κορμό της κυπριακής οικονομίας.

Ο φιλόδοξος στόχος που έχουμε θέσει για την διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης εντός της πενταετίας είναι ρεαλιστικός και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεπή εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εργασίας, που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να συνεχίσει να μεγαλώνει αξιοποιώντας το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας.

Παράλληλα, η πλήρης αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ορθολογικής αξιοποίησης εργαζομένων από το εξωτερικό σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάλληλη στελέχωση όλων των θέσεων εργασίας.

Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι τα στατιστικά στοιχεία και τα καταγραμμένα δεδομένα, μάς επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, για την ένταξη περισσότερων εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και τη συνέχιση της μείωσης του ποσοστού ανεργίας.

Παρατίθενται ακολούθως ορισμένα στοιχεία σύμφωνα με την Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας για το 1ο τρίμηνο του 2024 βρίσκεται στο 6,0%, σημειώνοντας μείωση 0,8 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, όταν η ανεργία ήταν στο 6,8%. Την ίδια ώρα, αξίζει να αναφερθεί ότι χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 6% για το 1ο τρίμηνο κάθε έτους καταγράφηκε για τελευταία φορά το 2009 (4,6%). Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4055 άτομα. Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2024 ο αριθμός των ανέργων ήταν 29.394, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2023 ήταν 33.394 άτομα.

Έτος
Ποσοστό Ανεργίας 1ου Τριμήνου
Ποσοστιαία
αλλαγή
2024
6,0%
-11,8%
2023
6,8%
3,0%
2022
6,6%
-23,3%
2021
8,6%
17,8%
2020
7,3%
-17,0%
2019
8,8%
-17,8%
2018
10,7%
-20,7%
2017
13,5%
-4,3%
2016
14,1%
-20,3%
2015
17,7%
4,7%
2014
16,9%
6,3%
2013
15,9%
43,2%
2012
11,1%
50,0%
2011
7,4%
2,8%
2010
7,2%
56,5%
2009
4,6%
---Τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με την πτωτική τάση που παρατηρείται στην ανεργία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων άνεργων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 13.760 άτομα, αριθμός μικρότερος κατά 2091 άτομα (13,2% μείωση) σε σχέση με τον αριθμό των άνεργων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (15.851 άτομα). Όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, ο αριθμός των ανέργων για το 2024 είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 15 ετών.

Έτος
Εγγεγραμμένοι άνεργοι
(Μ.Ο. 1oυ τριμήνου)
Ποσοστιαία
αλλαγή
2024
13.760
-13,2%
2023
15.851
6,6%
2022
14.871
-54,5%
2021
32.685
25,4%
2020
26.062
-10,3%
2019
29.070
-13,5%
2018
33.603
-18,9%
2017
41.418
-7,8%
2016
44.904
-9,0%
2015
49.371
-6,7%
2014
52.920
16,5%
2013
45.442
21,3%
2012
37.473
29,0%
2011
29.040
21,1%
2010
23.977
46,9%
2009
16.325
---Όσον αφορά στους άνεργους ανά υπηκοότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, οι άνεργοι Κύπριοι παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση, σε ποσοστό 16% (1665 άτομα), ενώ ακολουθούσαν οι Ευρωπαίοι Πολίτες με 9% (346 άτομα) και οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών με 5% (80 άτομα).

Θετικό είναι, επίσης, το πρόσημο των στοιχείων για τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, παρουσιάζεται μείωση στη μακροχρόνια ανεργία, σε ποσοστό 26,2% (μεταξύ των άνεργων) για το 1ο τρίμηνο του 2024, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν 32,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων βρίσκεται στον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο αριθμός κατήλθε στα 1403 άτομα, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2023 ήταν 1470 άτομα. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία για την περίοδο 2009-2024.

Έτος
Εγγεγραμμένοι Μακροχρόνια Άνεργοι
(Μ.Ο. 1oυ τριμήνου)
Ποσοστιαία
αλλαγή
2024
1403
-4,6%
2023
1470
-22,3%
2022
1892
-85,6%
2021
13.106
283,7%
2020
3416
-33,6%
2019
5145
-42,1%
2018
8881
-20,4%
2017
11.159
-8,5%
2016
12.193
-1,4%
2015
12.369
26,4%
2014
9786
75,7%
2013
5571
82,0%
2012
3061
80,3%
2011
1698
58,7%
2010
1070
-3,5%
2009
1109
---

Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση της ανεργίας στην Κύπρο και των θετικών αποτελεσμάτων της προσπάθειας που γίνεται για περαιτέρω ενεργοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας μέσα από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναμένουμε εντός των επόμενων εβδομάδων την έκδοση των επικαιροποιημένων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την ανεργία στην Ευρώπη, ώστε να σταθμιστούν εξειδικευμένες πτυχές των στατιστικών στοιχείων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., της Ευρωζώνης, καθώς και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, για να αναλυθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Σημαντική Μείωση της Ανεργίας Σημαντική Μείωση της Ανεργίας

Go to top of page