Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ομιλία Υπουργού Εργασίας στο 13ο Nicosia Economic Congress
Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας και πώς επιλύονται

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιάννης Παναγιώτου, στην ομιλία που εκφώνησε σήμερα στο 13ο Nicosia Economic Congress, με θέμα τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας και πώς αυτές επιλύονται, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην σημαντικότητα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, το οποίο ξεκίνησε επίσημα σήμερα και επικεντρώνεται στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, κατά την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα καταθέσει πρόταση, η οποία έχει διαμορφωθεί αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε την αναγκαιότητα της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας. Ειδικότερα σε σχέση με την αγορά εργασίας, αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έχει η ενίσχυση του κυπριακού κορμού της κυπριακής οικονομίας, ο οποίος πρέπει να είναι σταθερός και ποιοτικός. Συγκεκριμένα, επισήμανε την ανάγκη για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της προγραμματισμένης επανένταξης περισσότερων πολιτών στην παραγωγική διαδικασία, της ορθολογικής αξιοποίησης του ξένου εργατικού δυναμικού και της σωστής διαχείρισης της δημογραφικής διάστασης και της υπογεννητικότητας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Παναγιώτου υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της ανάγκης για διαρκή επαγγελματική μάθηση. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής κουλτούρας καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η διάσταση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της προώθησης του ανθρωποκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική επένδυση στην επαγγελματική στελέχωση, καθώς και στη σταθερότητα της στελέχωσης των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας μέσα από τη διασφάλιση της εργατικής ειρήνης, η οποία βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο και στις ομαλές εργασιακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς τους νόμους, τους κανόνες και τις συμφωνίες που πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια.
Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, μέσα από το σωστό σχεδιασμό, με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων, μπορούν να καταστούν εξαιρετικές.

Ομιλία Υπουργού Εργασίας στο 13ο Nicosia Economic Congress Ομιλία Υπουργού Εργασίας στο 13ο Nicosia Economic Congress

Go to top of page