Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Tι είναι η Πληρωμή λόγω Πλεονασμού;

Όταν εργοδοτούμενος, ο οποίος απασχολήθηκε συνεχώς για 104 εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη, απολυθεί λόγω πλεονασμού, πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας, δικαιούται πληρωμή λόγω πλεονασμού από το Ταμείο για Πλεονάζον προσωπικό.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Εργοδοτούμενος θεωρείται πλεονάζων όταν απολυθεί: Περισσότερα ...


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Για να λάβει πληρωμή από το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, ο εργοδοτούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο (ΥΚΑ 600), το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα της απόλυσης.


Σχετικά Αρχεία:

ΥΚΑ 600 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ.pdf


Go to top of page