Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


To Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τον τερματισμό παραλαβής αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων», και της «3ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs)», την Παρασκευή 21/1/2022 και ώρα 15:00, λόγω εξάντλησης του ποσού του κονδυλίου.

Go to top of page