Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
ΚΧΠΑΥ/42


Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Πλαστικές σόλες παπουτσιών επωνυμίας «Emas» με διάφορους κωδικούς. Τα προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Ιταλίας και περιέχουν τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

2. Σκουλαρίκια επωνυμίας «GINA». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

  3. Δακτυλίδι επωνυμίας «RODIO» με κωδικό 021376. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

  4. Διακοσμητικό μαλλιών επωνυμίας «Ibero» με κωδικό 54243. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά.

   5. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Accessories Fischerfield» με κωδικό 8584183021462. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.   6. Κοσμήματα σώματος (piercing) άγνωστης επωνυμίας με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

    7. Δακτυλίδι και μενταγιόν επωνυμίας «Stainless Steel». Τα προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Ελλάδας και σε αυτά ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.    8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Bath Tub» με κωδικό 236510. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.


    9. Πλαστικές κούκλες άγνωστης επωνυμίας . Τα προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχουν την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.


    10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Happy Aagelgirls fashion» με κωδικό 32648. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.    11. Σετ παιχνιδιού (τόξο) επωνυμίας «LJ» με κωδικό 320. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

     12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «My Lovely» με κωδικό 644. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.     13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Blome» με κωδικό 3408. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.     14. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Mini fairy» με κωδικό GM-3.5. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.     15. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beautiful Baby, HAPPY» με κωδικό QT607. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.


     16. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Pretty Girls THE BEST MOMENTS» με κωδικό 611. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

     17. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «FAD GIRL» με κωδικό 73344 0499. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

     18. Πλαστικά παιχνίδια επωνυμίας «Oceano Paradiso» με κωδικό 605-17. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
       19. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «L.O.L. SURPRISE!» (αποτελεί απομίμηση) με κωδικό 01108. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
         20. Αποκριάτικη στολή επωνυμίας «GUIRCA» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

          Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

          http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

          Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.

          ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
          5/12/.2022

          Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

          Go to top of page