Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι από τις 19/9/2022 θα ισχύσει ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ανεργίας και έτσι οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους διαδικτυακά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης www.gov.cy.

Λόγω της πανδημίας οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του Τμήματος Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχαν απλοποιηθεί με παλαιότερη ανακοίνωση, στις 16/3/2020, με σκοπό την αποφυγή της φυσικής παρουσίας των αιτητών και στις δύο Υπηρεσίες και της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Με την χαλάρωση των μέτρων αποφασίστηκε ότι οι διαδικασίες θα διαφοροποιηθούν, αλλά δεν θα επανέλθουν στην προ κορωνοϊού εποχή και οι αιτητές δεν θα επισκέπτονται σε τακτική βάση τα γραφεία των δύο Υπηρεσιών, εκτός και εάν προσκληθούν να το πράξουν.

Η νέα διαδικασία, αναμένεται ότι θα επισπεύσει τόσο τη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων, όσο και την εξέταση των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας.

Τονίζεται ότι ταυτόχρονα με την εγγραφή των ανέργων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, για αναζήτηση εργασίας, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλλει διαδικτυακά αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Σκοπός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι η εξεύρεση εργασίας και η επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών. Στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι δυνατό να εγγραφεί κάποιος εάν είναι άνεργος για εξεύρεση εργασίας ή αν δεν είναι άνεργος για εξεύρεση καλύτερης εργασίας από εκείνη στην οποία απασχολείται.

Σκοπός των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι να καταβάλουν στον ασφαλισμένο μισθωτό, επίδομα ανεργίας νοουμένου ότι ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις και είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία.

Για να αποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμος για εργασία, ο άνεργος θα πρέπει ταυτόχρονα με την αίτησή του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διατηρεί και ενεργή εγγραφή στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σε όλη την περίοδο ανεργίας του, και να ανανεώνει κανονικά την εγγραφή του, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για την υποβολή της αίτησης για επίδομα ανεργίας, όπως και για άλλες αιτήσεις για παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ασφαλισμένοι προτρέπονται να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία προφίλ στην υπηρεσία CY Login, μέσω του συνδέσμου https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register και να ταυτοποιηθούν.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Hλεκτρονική αίτηση Επιδόματος Ανεργίας - Επεξήγηση Διαδικασίας