Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει και φέτος την υλοποίηση του Έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023.

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόμενους των εν λόγω Κέντρων Αναψυχής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου 2022 μέχρι την 31η Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με το πιο πάνω Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εάν τα Κέντρα Αναψυχής επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά την περίοδο που συνήθιζαν να αναστέλλουν τις εργασίες τους τα προηγούμενα χρόνια, τότε το επίδομα ανεργίας, που κανονικά θα παρεχόταν στους εργαζόμενους, θα παρέχεται στην επιχείρηση ως επίδομα κατάρτισης, ενώ η επιχείρηση θα καταβάλλει τον πλήρη μισθό στον εργαζόμενο.

Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ανακοινώσεις/Τελευταία νέα): www.mlsi.gov.cy/sid

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής

Go to top of page