Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


15 Δεκεμβρίου 2023


Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου στη Συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος


Στην σημερινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συζητήθηκαν τα θέματα του εθνικού κατώτατου μισθού, της στρατηγικής για την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών και ειδικότερα των φοιτητών από τρίτες χώρες, ενώ συζητήθηκε η διασύνδεση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών με την αγορά εργασίας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και λήφθηκαν διαδικαστικές αποφάσεις σχετικά με την συνέχιση της συζήτησης των θεμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε η εποικοδομητική διάθεση των κοινωνικών εταίρων παρά τις αποκλίσεις στις αναλύσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις.

Αναφορικά με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στους προκατόχους μου, την αείμνηστη Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον αγαπητό Κυριάκο Κούσιο, που προώθησαν την θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, με θετικό αντίκτυπο για τους εργαζόμενους και χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία.

Ενόψει της ανανέωσης του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι συμβουλευτικός και ο κοινωνικός διάλογος είναι υποβοηθητικός. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προς την κατεύθυνση της αύξησης αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνονται αποκλίσεις σχετικά με το ύψος, ως επίσης και κάποιες άλλες επιμέρους διαφωνίες. Ο διάλογος θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών και η Κυβέρνηση, αφού συναξιολογήσει όλα τα δεδομένα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι αποφάσεις μας θα είναι ισορροπημένες και τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής υπευθυνότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις δημόσιες πολιτικές για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Go to top of page