Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Yπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Ι. Κούσιος κύρηξε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου την τελετή λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία και σηματοδοτεί και τη λήξη της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2020-2022 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας –Μειώστε την καταπόνηση.
Μιας εκστρατείας που στόχευε στην πρόληψη και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις Μυοσκελετικές Παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Κούσιος τόνισε ότι οι Μυοσκελετικές Παθήσεις επηρεάζουν τους εργαζόμενους σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και παρά τη θέσπιση νομοθεσιών, οδηγιών, στρατηγικών και πολιτικών για την πρόληψη και διαχείρισή τους, παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία. Ενδεικτικά όπως είπε ο Υπουργός αναφέρεται ότι, με βάση τα στοιχεία της έκτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας του 2019, περίπου τρεις στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι πάσχουν από Μυοσκελετικές Παθήσεις.

Είναι λοιπόν προφανές συνέχισε ο κ. Υπουργός ότι πέραν της νομικής υποχρέωσης των εργοδοτών για προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, διαπιστώνονται σημαντικοί επιχειρηματικοί λόγοι για να αντιμετωπίζονται οι Μυοσκελετικές Παθήσεις στους χώρους εργασίας. Υπενθύμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι στη νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027 που είναι βασισμένη στο ίδιο Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται σαφής αναφορά:
  • πρώτον, στη βελτίωση της καταγραφής, της παρακολούθησης και της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών και ειδικότερα στην αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων και
  • δεύτερον, στην προώθηση Πολιτικής σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες, με σκοπό να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Η Στρατηγική έχει υπογραφεί από όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη την άριστη διαχρονική μας συνεργασία η οποία είχε και ως αποτέλεσμα μέσω των δράσεων μας, ο αριθμός των ατυχημάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 6,8% και ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 24,3%.

Τελειώνοντας, ευχαρίστησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για τη διαχρονική συνεργασία και στήριξή του καθώς και τον Διευθυντή και τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την άρτια διοργάνωση της φετινής Εβδομάδας, αλλά και για το αξιόλογο έργο που το Τμήμα διαχρονικά επιτελεί.

Στη διάρκεια της τελετής λήξης παρουσιάστηκε ο NAPO, ο ήρωας κινουμένων σχεδίων, ο οποίος παρουσιάζει με διασκεδαστικό τρόπο τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας, υγείας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της τελετής ο Υπουργός απένειμε τα βραβεία των 4 διαγωνισμών που προκήρυξε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για το έτος 2022 . Στους διαγωνισμούς βραβεύτηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής από επιχειρήσεις , σχολεία και μαθητές για τους διαγωνισμούς αφίσας και σχολικών παραδειγμάτων καλής πρακτικής.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις του Διαγωνισμού Γελοιογραφίας, ο οποίος διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το θεμα ήταν εμπνευσμένο από την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, με θέμα «Ασφαλείας και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την Καταπόνηση».

Τελετή λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Go to top of page