Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


17 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών
κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024 και Ιανουαρίου 2024 – Μαΐου 2024 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων)


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει και φέτος την υλοποίηση του Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024 και Ιανουαρίου 2024 – Μαΐου 2024 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων).


Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόμενους των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.


Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024 και Ιανουαρίου 2024 – Μαΐου 2024 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων) θα εφαρμοστεί για δύο περιόδους, ήτοι από την 1
η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 και από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 31η Μαΐου 2024 (για τα ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων).

Σύμφωνα με το πιο πάνω Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εάν Ξενοδοχειακές Μονάδες επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά την περίοδο που συνήθιζαν να αναστέλλουν τις εργασίες τους τα προηγούμενα χρόνια, τότε το επίδομα ανεργίας, που κανονικά θα παρεχόταν στους εργαζόμενους, θα παρέχεται στην ξενοδοχειακή μονάδα ως επίδομα κατάρτισης, ενώ η ξενοδοχειακή μονάδα θα καταβάλλει τον πλήρη μισθό στον εργαζόμενο.


Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
www.mlsi.gov.cy/sid

Go to top of page