Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας Τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο (1999 - 2020) (ΚΔΟΘ/17)

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), σας ενημερώνουν ότι τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο The Classic Hotel, στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη.

Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Κυριάκος Κούσιος και ο Διευθυντής του CERIDES Καθηγητής Γεώργιος Μπούστρας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημοσιογραφική Διάσκεψη - Τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο.pdf

Δημοσιογραφική Διάσκεψη: Τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο

Go to top of page