Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Χαιρετισμός Ημερίδας για Εμπέδωση της Οδικής Συνείδησης / Ταχογράφοι

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση για να βρίσκομαι μαζί σας και να χαιρετίσω την Ημερίδα Εμπέδωσης Οδικής Συνείδησης. Στόχος όλων μας είναι να ενισχύσουμε τη ευαισθητοποίηση και την ευθύνη όλων των οδηγών για την ασφάλεια στους δρόμους και να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη συμπεριφορά που προάγει την οδική ασφάλεια.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλαβε την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, την 1η Φεβρουαρίου 2023. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εστιάζουμε την προσπάθειά μας στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με την εφαρμογή της νομοθεσίας, αφενός θα έχουν όφελος οι εργαζόμενοι οδηγοί, των οποίων θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας και, αφετέρου, οι επιχειρήσεις μεταφορών διότι θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Σημαντικότερο όμως, είναι η ασφάλεια που θα προκύψει για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες:

Πρώτον, σε συνεχείς ελέγχους στις επιχειρήσεις και τους δρόμους. Δεύτερον, στη συνεργασία και τον συντονισμό με την αστυνομία και τα άλλα εμπλεκόμενα τμήματα. Τέλος, σε συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις μεταφοράς, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδιοκτήτες συνεργείων, προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και να προωθήσουμε εισηγήσεις για την επίλυσή τους.

Σε σχέση με τα δύο πρώτα σημεία, σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς και να τους βοηθήσουμε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ενώ δεν θα δείξουμε κατανόηση και ανοχή για σοβαρές παραβάσεις, όπως η μη παροχή ή απόκρυψη στοιχείων προς τους επιθεωρητές, η οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού και οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις στον ταχογράφο.

Θέλουμε από την αρχή της προσπάθειάς μας να είμαστε καταλυτικοί άλλα και εποικοδομητικοί. Ενδεικτικά, να σας αναφέρω δύο εισηγήσεις που έχουμε προωθήσει στα αρμόδια για τα θέματα αυτά Τμήματα: Η πρώτη εισήγηση αφορά την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών που παρατηρείται στην αγορά εργασίας και η δεύτερη τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και υγιεινής κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων.

Πιστεύουμε ότι με τη στενή συνεργασία μας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την αποτελεσματική επιβολή των κανονισμών, θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα διασφαλίσουμε, κατ’ επέκταση, ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι μια παραγωγική και επιτυχημένη Ημερίδα. Είμαι βέβαιος ότι τα συνολικά συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που θα προκύψουν θα είναι χρήσιμα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
3 Μαΐου 2023

Χαιρετισμός Ημερίδας για Εμπέδωση της Οδικής Συνείδησης

Go to top of page