Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


20 Φεβρουαρίου 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Η Κυβέρνηση διαθέτει την πολιτική βούληση για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία προωθείται μέσα από τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνει τεχνική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και στην πορεία θα αναπτυχθεί εκτενής κοινωνικός, πολιτικός και δημόσιος διάλογος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της δημοσιονομικής κατάστασης και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι σημερινοί και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς η βιωσιμότητα του Ταμείου είναι ισχυρή και με τη συνετή πολιτική της διαχείρισής του αυτή θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές των πολιτών της χώρας μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΕΚΑ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.docx

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου για την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου για την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Go to top of page