Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


25 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης

του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για το 2024 υπό την προεδρία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου.

Στόχος του ΕΒΔΟΠ είναι η παρακολούθηση και η καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην Κύπρο στους τομείς ενδιαφέροντος του και ο καθορισμός μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημογραφική ανάπτυξη και τις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υγείας, Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Εσωτερικών και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας, του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού, του Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου και της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας εγκρίθηκε ομόφωνα το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του ΕΒΔΟΠ για τα επόμενα χρόνια που περιλαμβάνει 29 δράσεις που προωθούνται από τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με το αντικείμενο του φορέα ενώ επίσης αποφασίστηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για το 2025 και εντός Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για την βελτίωση της λειτουργίας του φορέα.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναφορά στην πρόθεση της Κυβέρνησης για την ανάθεση αναβαθμισμένου ρόλου στο Υφυπουργείο Πρόνοιας για τα θέματα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, ενώ ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε τα εξής: «Η Κυβέρνηση στηρίζει τους γονείς και τα παιδιά, στηρίζει τις οικογένειες και ενισχύει τον κοινωνικό ιστό, επειδή η συνοχή της κοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία. Η οικογένεια είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας και αναβαθμίζοντας μέσα από στοχευμένες δράσεις και ολιστικό σχεδιασμό την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, μπορούμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, στην αύξηση των γεννήσεων και στην βελτίωση των δημογραφικών δεδομένων».

Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής

Go to top of page