Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων4 Δεκεμβρίου 2023
Δελτίο Τύπου

Συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος


Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, συζητήθηκε η επικείμενη αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού, η προοπτική της στοχευμένης ελάφρυνσης στην αναλογιστική προσαρμογή για την πρόωρη αφυπηρέτηση και η επέκταση των παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους αυτοεργοδοτούμενους εργαζόμενους. Επίσης τα μέλη του σώματος ενημερώθηκαν για την πρόθεση της Κυβέρνησης για διεξαγωγή πλήρους ψηφιακής απογραφής του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της σχετικής τεχνολογικής υποδομής.

Σχετικά με την ανανέωση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών της Επιτροπής Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού και αναλύθηκαν οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων, ενώ από πλευράς της Κυβέρνησης εκφράστηκε η πρόθεση για την επιδίωξη της διαμόρφωσης ενός συναινετικού πλαισίου που θα είναι αμοιβαία επωφελές σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας.

Αναφορικά με την προοπτική της στοχευμένης ελάφρυνσης στην αναλογιστική προσαρμογή για την πρόωρη αφυπηρέτηση, δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την πρόταση που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση και παρουσιάστηκαν απόψεις από τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ συμφωνήθηκε η συνέχιση της συζήτησης με επικέντρωση στις τεχνικές πτυχές του θέματος, με χρονικό ορίζοντα το τέλος Ιανουαρίου.

Σε σχέση με την επέκταση των παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους αυτοτελώς εργαζόμενους, παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που ήδη ετοιμάστηκε από το Υπουργείο. Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα καταβολής γονικής άδειας και παροχών λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις παροχών για τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα στο παρελθόν.

Τέλος, οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώθηκαν για την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών του Υπουργείου Εργασίας και την πρόθεση για πλήρη ψηφιακή απογραφή όλων των εργαζομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η επικαιροποίηση των δεδομένων προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, για αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Go to top of page