Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


3 Ιουνίου 2024
Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Γιάννη Παναγιώτου

Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: εξελίσσονται ομαλά τα εργασιακά


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο λιμάνι Λάρνακας συνάντηση των εργαζόμενων της τέως αναδόχου εταιρείας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου και του Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, σχετικά με την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού και της συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα εργασιακά ζητήματα που συνδέονται με τη διακοπή της σύμβασης για τη Διαχείριση και Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε τα εξής:

Επισκεφθήκαμε σήμερα το λιμάνι Λάρνακας και συναντηθήκαμε με τους εργαζόμενους της τέως αναδόχου εταιρείας που εργάζονται για την υλοποίηση της σύμβασης η οποία διακόπηκε, ώστε να τους ενημερώσουμε αναλυτικά για την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού σχετικά με τα εργασιακά ζητήματα που τους αφορούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εργασιακών νομοθεσιών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και τη συνέχιση της εργασίας τους, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, τις οποίες ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η επικείμενη περίοδος είναι μεταβατική για το μέλλον της διαχείρισης και της ανάπτυξης αυτών των κρίσιμων υποδομών και στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στη λειτουργία της Μαρίνας και του Λιμανιού, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία της καταγραφής των εργασιών που εκτελούσαν σε συνάρτηση με τις εργασίες που απαιτούνται, ώστε να τους ανατεθούν καθήκοντα, ενώ έχει επισημανθεί ότι για τον μελλοντικό ανάδοχο θα προνοηθεί η συνέχιση της εργοδότησής τους, σύμφωνα με την ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική.

Το κράτος μας είναι κοινωνικό και η Κυβέρνησή μας είναι ανθρωποκεντρική, έτσι έχει ιεραρχηθεί ως ιδιαίτερα σημαντική η εργασιακή πτυχή στη διαχείριση της κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί, και η ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων είναι προς αυτή την κατεύθυνση επιβεβαιωτική.

Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι στη χώρα μας οι εργασιακές σχέσεις διαχρονικά λειτουργούν ομαλά μέσα από τον σεβασμό των νομοθεσιών και των συμφωνιών από τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας των εργοδοτών, των εργαζομένων και της πολιτείας. Έτσι, παρόλο που στην παρούσα συγκυρία είναι κατανοητή η επιδίωξη κάποιων για την αποκόμιση κερδών είτε επιχειρηματικών, είτε προεκλογικών, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται ούτε «εργατοπατέρες» ούτε «εργατομητέρες» και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται γι΄ αυτό τον σκοπό.

Δήλωση Υπουργού - Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: εξελίσσονται ομαλά τα εργασιακά Δήλωση Υπουργού - Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: εξελίσσονται ομαλά τα εργασιακά

Go to top of page