ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή Αιτήσεων Εργοδοτών


Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση αδειών για προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών νοουμένου ότι εφαρμόζονται τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Οι βασικότερες κατηγορίες εταιρειών στις οποίες εξετάζονται αιτήσεις απασχόλησης αλλοδαπών είναι οι εξής:

  • Κυπριακές Επιχειρήσεις
  • Εταιρείες με ξένη συμμετοχή

1. Κυπριακές Επιχειρήσεις:

Οι αιτήσεις εργοδότησης αλλοδαπών εκ μέρους Κυπριακών επιχειρήσεων γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας εάν διαπιστωθεί ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η πλήρης αδυναμία ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες).
  • Η εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας
  • Οι προσφερόμενοι όροι εργοδότησης οι οποίοι δεν πρέπει να είναι υποδεέστεροι από αυτούς που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εξασφαλίζουν κατ’αρχήν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


2. Εταιρείες με Ξένη Συμμετοχή

Αυτό το κείμενο δεν είναι διαθέσιμο λόγω τροποποιήσεων στις διαδικασίες.


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο