ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή Αιτήσεων Εργοδοτών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, υποβάλλεται από τον εργοδότη σε ειδικό έντυπο στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία περιλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης.

Το αίτημα διαβιβάζεται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας για εξέταση και απάντηση στον εργοδότη.

Οι εργοδότες που εξασφαλίζουν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας για απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, υποβάλλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας ονομαστική Σύμβαση Απασχόλησης σε 4 αντίγραφα για έλεγχο και θεώρηση/σφράγιση. Η θεωρημένη από το Τμήμα Εργασίας Σύμβαση Απασχόλησης υποβάλλεται στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Υπουργείο Εσωτερικών) για την έκδοση της άδειας εισόδου και παραμονής του αλλοδαπού στη Δημοκρατία.

.Πρότυπες Συμβάσεις Απασχόλησης:

Οι Πρότυπες Συμβάσεις Απασχόλησης ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εξειδικευμένες/Εξατομικευμένες Συμβάσεις Απασχόλησης:

Μπορούν να γίνονται αποδεκτές Εξειδικευμένες/Εξατομικευμένες Συμβάσεις Απασχόλησης, αφού πρώτα ελεγχθούν και εγκριθούν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, εκτός από αυτές που προβλέπουν ετήσιες ακαθάριστες απολαβές πέραν των €25.000, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

Αιτήσεις για εργοδότηση Εποχικών Γεωργικών Εργατών υπηκόων τρίτων χωρών

Τα παραστατικά για υποβολή σχετικού αιτήματος υποβάλλονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας.

Ειδικές Περιπτώσεις Αλλοδαπών που βρίσκονται με Ειδική Άδεια Παραμονής (από το Υπουργείο Εσωτερικών) στην Κυπριακή Δημοκρατία

Δεν απαιτείται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας. Το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στο έντυπο αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών το οποίο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.

Επιχειρήσεις Ξένων Συμφερόντων-Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού:

Το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στο έντυπο αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών το οποίο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.

Ενδοεταιρική Μετάθεση δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου:

Υποβάλλονται συγκεκριμένα έγγραφα για θεώρηση τους από το Τμήμα Εργασίας, τα οποία θα υποβληθούν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για έκδοση της άδειας εισόδου και παραμονής των αλλοδαπών στη Δημοκρατία.

Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης με ετήσιες ακαθάριστες απολαβές πέραν των €35.000

Δεν απαιτείται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας. Το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στο έντυπο αίτησης για Εργοδότηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών Υψηλής Ειδίκευσης το οποίο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.

Απασχόληση Εκπαιδευόμενων Λογιστών υπηκόων τρίτων χωρών:

Δεν απαιτείται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας. Το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στο έντυπο αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών το οποίο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.

Απασχόληση Εκπαιδευόμενων Λογιστών.pdfΑπασχόληση Εκπαιδευόμενων Λογιστών.pdfΑπασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών Υψηλής Ειδίκευσης.pdfΑπασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών Υψηλής Ειδίκευσης.pdfΑπασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού σε εταιρείες - επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.pdfΑπασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού σε εταιρείες - επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.pdfΠαραστατικά για Ενδοεταιρική Μετάθεση_2019.pdfΠαραστατικά για Ενδοεταιρική Μετάθεση_2019.pdfΑιτήσεις για  Εποχιακή Απασχόληση-Σημείωμα για την ιστοσελίδα ΙΦ300318.pdfΑιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση-Σημείωμα για την ιστοσελίδα ΙΦ300318.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση-Σημείωμα για την ιστοσελίδα ΙΦ300318.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση Εκπαιδευόμενων Λογιστών.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών Υψηλής Ειδίκευσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού σε εταιρείες - επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραστατικά για Ενδοεταιρική Μετάθεση_2019.pdf


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο