ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση Προσωπικού

Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας καθώς και στα δύο Παραρτήματα Παραλιμνίου και (μια φορά την εβδομάδα) Πόλης Χρυσοχούς, προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή αντιπρόσωποι τους μπορούν να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών τους-

1) Αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή να το εκτυπώσουν από εδώ.

2) Καταχωρώντας την κενή θέση μέσω του διαδικτυακού συστήματος εγγραφής και αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας (www.pescps.dl.mlsi.gov.cy)

Κατά την γνωστοποίηση των κενών θέσεων, οι εργοδότες πρέπει να δίνουν πλήρη στοιχεία για τις θέσεις που επιθυμούν να συμπληρώσουν, έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των απαιτήσεων της κενής θέσης με τα προσόντα των ατόμων που αναζητούν εργασία και η επιλογή των πιο προσοντούχων για υποβολή στον εργοδότη.

Οι πληροφορίες που αφορούν τις κενές θέσεις τηρούνται εμπιστευτικές και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εργοδοτών δίνονται μόνο στα άτομα που θα επιλεγούν ως υποψήφιοι για υποβολή στον εργοδότη.

Σημειώνεται ότι:

· Εργοδότες που επιθυμούν να καταχωρήσουν κενή θέση θα πρέπει να είναι απαραίτητα κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
· Εργοδότες που ενδιαφέρονται όπως η κενή τους θέση καταχωρηθεί στο Δίκτυο EURES (με σκοπό την ανεύρεση προσωπικού από χώρες/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία της κενής θέσης στον κατάλληλο χώρο του πιο πάνω εντύπου γνωστοποίησης.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας


No documents foundΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο